Radio to nadal bardzo popularne medium - Krajowy Instytut Mediów publikuje wyniki badań Audio Track za rok 2023, porównując je z rokiem 2022

main post item

W 2023 r., w kategorii 15+, radio gromadziło średnio 18,1 mln słuchaczy dziennie (56,6%

ogółu mieszkańców Polski 15+) vs. 20,1 mln (62,2%) w 2022 roku.

Spadek liczby słuchaczy dotyczy jedynie odbioru radia za pośrednictwem fal radiowych.

Nie ulega zmianie liczba osób słuchających radia przez internet (7,6% ogółu mieszkańców

Polski 15+).

RMF FM - najpopularniejsza stacja w Polsce - średnio 17,9% Polaków dziennie (spadek

w porównaniu do 2022 o 1,5 pp).

Radio ZET - średnio 9,8% dziennie (wzrost o 0,4 pp);

Radio ESKA - średnio 5,3% dziennie (spadek o 0,8 pp);

Jedynka PR - średnio 4,7% dziennie;

Audytorium17 - zamyka TOP 5 w 2023 r. z zasięgiem 3,7% (w 2022: 3,8%).

Analiza wyników zasięgowych dla grup radiowych pokazuje, że liderem pozostaje Grupa RMF

(RMF FM, RMF MAXX, RMF Classic, RFM24, Radio GRA). Jej wynik w porównaniu do 2022 roku

jest jednak nieco słabszy (zasięg dzienny 2023 - 20,7%; 2022 – 22,8%).

Dzięki połączeniu z Grupą Agora, umocniła się pozycja Grupy Eurozet (Radio ZET, TOK FM,

Radio Złote Przeboje, Radio Plus, Antyradio, Radio Pogoda, Meloradio, Rock Radio, Chillizet).

Średni zasięg dzienny grupy w 2023 roku wyniósł 16,4%.

Wyniki radia publicznego w zasadzie nie uległy zmianie – Polskie Radio (Jedynka – Program 1

PR, Dwójka – Program 2 PR, Trójka – Program 3 PR, PR24) w 2023 osiągnęło średni dzienny

zasięg na poziomie 7,0% (2022 – 6,8%), zaś Audytorium17 (23 lokalne stacje Polskiego Radia)

– 3,6% (2022 – 3,7%).

Średni dzienny zasięg Grupy TIME (Radio ESKA, ESKA Rock, Radio Eska2, Radio VOX FM)

wyniósł w 2023 roku 7,0% (w 2022 – 7,7%).

Analiza danych rocznych, uśredniających wyniki badania Audio Track z całego roku 2023,

pokazuje, że zasięg dzienny radia wśród ogółu mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej

wyniósł 56,6%. Oznacza to, że średnio 18,1 mln osób dziennie miało w tym okresie kontakt

z radiem, niezależnie od miejsca słuchania, czy źródła sygnału.

W porównaniu z rokiem 2022, audytorium radiowe - w rozumieniu dziennego kontaktu

z radiem – zmalało o 5,6 punktów procentowych (średni zasięg dzienny radia w 2022 – 62,2%).

Radio słuchane jest przede wszystkim za pośrednictwem fal radiowych. Eter jako źródło

sygnału radiowego wskazuje 49,0% ogółu Polaków 15+ (w 2022: 54,9%).

Słuchanie radia przez internet wybiera – podobnie jak w 2022 roku - 7,6% populacji osób 15+.

Internet jest domeną młodszych słuchaczy. W grupie osób 15-29 lat udział internetu wynosi

8,7%, a w grupie 30-49 lat – 10,5%. Po 50-tym roku życia odsetek wybierających internet jako

źródło sygnału radiowego spada. W grupie 50-64 lata, internet wybiera 6,9% osób, w grupie

65 lat i więcej – 2,8%.

W 2023 roku radio samochodowe przejęło – jeśli chodzi o urządzenia wybierane do odbioru

radia – palmę pierwszeństwa. Poprzez radio samochodowe słuchało radia 26,6% ogółu

Polaków 15+ (w 2022: 28,2%). Z tradycyjnego odbiornika radiowego korzystało w 2023 roku

25,8% słuchaczy radia (w 2022: 29,1%).

Badanie Audio Track prowadzone jest przez KIM od lutego 2022 roku. Badanie realizowane

jest telefonicznie, w sposób ciągły, na w pełni losowej próbie mieszkańców Polski w wieku

15 lat i więcej.

Dane z Audio Tracka są publikowane w cyklach miesięcznych, obejmując wyniki z ostatnich

6 miesięcy. W połowie miesiąca udostępniany jest raport obejmujący wyniki ogólnopolskie,

na koniec każdego miesiąca – raport dla rynków lokalnych.

Raport roczny, dostępny pod adresem https://kim.gov.pl/wyniki-badan/, prezentuje dane

z badania Audio Track realizowanego od stycznia do grudnia 2023 r. W tym okresie zostało

zrealizowanych łącznie 113 140 wywiadów.

Więcej informacji – Biuro Prasowe KIM: prasowe@kim.gov.pl

Pliki do pobrania
Galeria
Na KRRIT.pl jako Skarb Państwa – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies Użytkownik strony KRRIT.pl pozwala nam na zadbanie o optymalizację wyświetlanych treści związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.