Nieprawdziwe twierdzenie ministra Bartłomieja Sienkiewicza: "Prezydent i KRRiT chcieli zagłodzić media publiczne", dezinformuje i wprowadza w błąd opinię publiczną

Przewodniczący KRRiT stanowczo protestuje wobec powyższej, fałszywej uwagi wyrażonej przed ministra Sienkiewicza podczas briefingu prasowego 29 lutego br. gdyż jest ona nieprawdziwa i nosi znamiona celowego rozpowszechniania fake newsów.

main post item

Wbrew temu, co powiedział Minister Sienkiewicz, KRRiT nie zatrzymała środków pochodzących z opłat abonamentowych, lecz przekazała je do depozytu sądowego w celu podjęcia tychże środków przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze spółek mediów publicznych.

Obowiązkiem Krajowej Rady jest troska o środki publiczne, których wydatkowanie musi być zgodne z prawem i dlatego podejmując to działanie kierowała się wyłącznie bezpieczeństwem prawnym wydatkowania środków publicznych na jednostki publicznej radiofonii i telewizji, których funkcjonowanie zostało zagrożone na skutek chaosu prawnego powstałego po bezprawnych decyzjach ministra Sienkiewicza.

Należy przypomnieć, że pozorowane rozwiązanie spółek i otwarcie ich likwidacji przy jednoczesnym obowiązywaniu art. 468 § 1 KSH, który określa cele i zadania likwidatorów, automatycznie sparaliżowało możliwości KRRiT przekazania spółkom środków z wpływów abonamentowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proces likwidacji jest bowiem sprzeczny z zadaniami ustawowymi nakładanymi na jednostkę publicznej radiofonii i telewizji przez ustawę o radiofonii i telewizji, a celów likwidacji nie da się w 100% pogodzić z celami misji publicznej określonymi w art. 21 ust. 1 u.r.i.t.

Aby więc chronić publiczne środki oraz media publiczne przed skutkami budzących wątpliwości prawne decyzji ministra Sienkiewicza, Krajowa Rada podjęła uchwałę wskazującą nadawcom publicznym ścieżką prawną, dającą podstawy do wypłaty środków abonamentowych pomimo stanu likwidacji spółek.

W powyższym kontekście, wypowiedź Ministra Kultury można potraktować jako celową manipulację i wprowadzanie w błąd obywateli.

Pliki do pobrania
Galeria
Na KRRIT.pl jako Skarb Państwa – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies Użytkownik strony KRRIT.pl pozwala nam na zadbanie o optymalizację wyświetlanych treści związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.