Media publiczne z nadwyżką budżetową w 2023 r., w łącznej kwocie 83 967 tys. zł. Informacje medialne o rzekomym zagładzaniu mediów publicznych przez Przewodniczącego KRRiT są nieprawdziwe

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji złożyły sprawozdania z realizacji misji publicznej w 2023 roku, w których wykazały nadwyżki w kosztach realizacji misji.

main post item

12 czerwca 2024 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała oceny sprawozdań finansowych nadawców publicznych z realizacji misji publicznej w 2023 roku.

W złożonych sprawozdaniach za 2023 rok jednostki publicznej radiofonii i telewizji wykazały, że osiągnęły przychody przekraczające koszt netto realizacji misji publicznej, zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji zwane nadwyżką, w łącznej kwocie 83 967 tys. zł.

Art. 31 ust 7 w/w ustawy reguluje, że w przypadku uzyskania w danym roku sprawozdawczym nadwyżki nie większej niż 10% całkowitego kosztu realizacji misji publicznej (określonego w zatwierdzonym planie programowo-finansowym), to jednostka ta nie jest zobowiązana do zwrotu tej nadwyżki do Krajowej Rady. Jednak pod warunkiem, przeznaczenia tej nadwyżki na realizację misji publicznej w kolejnych okresach, na zasadach określonych w karcie powinności.

Art. 31 ust. 8 w/w ustawy reguluje, że w przypadku uzyskania w danym roku sprawozdawczym nadwyżki przekraczającej 10% całkowitego kosztu realizacji misji publicznej (określonego w zatwierdzonym planie programowo-finansowym),  to na wniosek tej jednostki Przewodniczący Krajowej Rady może zezwolić (decyzja na podstawie uchwały Krajowej Rady), na zachowanie przez tę jednostkę nadwyżki. Jednak pod warunkiem przeznaczenia tej nadwyżki, we wskazanym w decyzji okresie, na określone w niej szczególne koszty, niezbędne do realizacji misji publicznej.

Takie nadwyżki w 2023 r. osiągnęły dwie spółki:

  • Radio Łódź S.A. nadwyżka w kwocie 2 255 tys. zł
  • Polskie Radio S.A.  nadwyżka w kwocie 6 877 tys. zł.

KRRiT podjęła uchwały upoważniające Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na zachowanie nadwyżki powyżej 10% przez spółki:

  • Radio Łódź S.A. nadwyżki w kwocie 2 255 tys. zł
  • Polskie Radio S.A. nadwyżki w kwocie 6 877 tys. zł

Pod warunkiem przeznaczenia tych nadwyżek z 2023 r. do wykorzystania w 2024 roku na koszty niezbędne do realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Pliki do pobrania
Galeria
Na KRRIT.pl jako Skarb Państwa – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies Użytkownik strony KRRIT.pl pozwala nam na zadbanie o optymalizację wyświetlanych treści związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.