Kara dla dostawcy „AlkoMaster 2 Wesele” za brak zgłoszenia usługi do wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie

main post item

Audiowizualna usługa medialna na żądanie „AlkoMaster 2 Wesele” była udostępniana od 24 czerwca 2023 r., pierwotnie w formie Pay-per-view. Po zakończeniu emisji live przez 30 dni usługa była udostępniana jako audiowizualna usługa medialna na żądanie bez wymaganego zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego KRRiT.

Z uwagi na niezastosowanie się przez dostawcę audiowizualnej usługi medialnej na żądanie MF CASH sp. z o.o. świadczącego audiowizualną usługę medialną na żądanie (VOD) „AlkoMaster 2 Wesele” do obowiązku zgłoszenia o wpis do wykazu, 6 lipca 2023 r., Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie administracyjne z urzędu (art. 53c ust. 1 w zw. z art. 47ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji). W wyniku tego postępowania na dostawcę nałożono karę pieniężną w wysokości 149.000 zł.

„AlkoMaster 2 Wesele” to druga odsłona show, w którym celebryci i twórcy internetowi  rywalizowali ze sobą w konkurencjach opartych na spożywaniu coraz większej ilości alkoholu oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu „obnażyć” słabości uczestników będących pod jego wpływem.

Określając wysokość kary Przewodniczący KRRiT uwzględnił przesłanki ustawowe, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu a także popularność oferowanej usługi, ilość subskrypcji i wyświetleń.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz propagowanie działań sprzecznych z prawem m.in. poprzez publiczne spożywanie wysokoprocentowych napojów alkoholowych (np. wódki) i ich eksponowanie, a także zachowań powszechnie uważanych za niemoralne, stosowanie wulgaryzmów i prezentowanie nagości, wysokość kary finansowej jest zasadna.

Zgodnie z art. 47ca ustawy o radiofonii i telewizji podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie (VOD) dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych w nim przetwarzanych zgodnie z zasadą integralności i poufności przez Przewodniczącego Krajowej Rady nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jej udostępniania publicznego.

Pliki do pobrania
Galeria
Na KRRIT.pl jako Skarb Państwa – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies Użytkownik strony KRRIT.pl pozwala nam na zadbanie o optymalizację wyświetlanych treści związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.