Decyzja Przewodniczącego KRRiT w sprawie audycji „Bielmo. Franciszkańska 3” nadanej na antenie TVN 24

main post item

Po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg. Zarejestrowano 6058 wystąpień (maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i listów wysyłanych tradycyjną pocztą). Wystąpienia te zawierały 39 613 podpisów obywateli wyrażających swój sprzeciw wobec treści zawartych w audycji.

W wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy eksperckiej audycji, w ramach postępowania wyjaśniającego ustalono, że materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz szeregu standardów etyki dziennikarskiej. Eksperci dowiedli iż, audycja wykazuje brak obiektywizmu i rzetelności dziennikarskiej, jest stronnicza, z wybiórczą selekcją źródeł, ahistoryczną interpretacją faktów i zdarzeń historycznych. Eksperci wskazali również, iż twórcy nagrania posłużyli się także technikami manipulacyjnymi takimi jak: insynuacja, używanie określeń tzw. utrwalaczy, stosowanie fałszywych powiązań emocji i osób, plotka.

W toku analiz ustalono naruszenie podstaw rzetelnego i uczciwego dziennikarstwa, poprzez m. in. oparcie się w audycji na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB), bez sprawdzania innych zbiorów dokumentacyjnych. Nie przeprowadzono wnikliwej kwerendy, nie powiązano wydarzeń, a całą narrację dopasowano do postawionej wcześniej tezy. Analiza materiału wykazała występowanie w audycji treści sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, godzących w uczucia religijne, w tym konkretnym wypadku katolików i dezinformujących opinię publiczną, co stanowi naruszenie art.18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Przewodniczący wezwał nadawcę do zaniechania łamania prawa i nałożył na Spółkę sankcję pieniężną w wysokości 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Spółka TVN SA osiągnęła w 2022 roku przychód w wysokości 1 976 369 000zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Pliki do pobrania
Galeria
Na KRRIT.pl jako Skarb Państwa – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej. Zgadzając się na wszystkie pliki cookies Użytkownik strony KRRIT.pl pozwala nam na zadbanie o optymalizację wyświetlanych treści związanych z działalnością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.